Toppers Vacature

DOEL VAN DE FUNCTIE

Fungeert als link tussen het labo en de schuimproductie, vervult een adviserende en uitvoerende rol naar beide partijen. Zorgt voor efficiëntie op gebied van kwaliteit en rendabiliteit door verbeteringen te initiëren dit met het oog op een maximale klantentevredenheid, rendabiliteit en medewerkerstevredenheid.


TAKEN

Verzekeren van correcte en tijdige uitvoering van deze taken

 • Betrokken bij het productieproces, assisteert bij testen van nieuwe formules
 • In samenwerking met het labo bewaken en optimaliseren van de formules
 • Product ontwikkeling
 • Formaliseren & bewaken en van werkmethodes, procedures & instructies
 • Fungeert als back up schuimer


COMMUNICATIE

Verzekeren van correcte en pro actieve informatie uitwisseling

 • Rapporteert mbt product ontwikkeling, optimalisaties, analyses, etc..


COMPETENTIES

 • Productie analyse
  Het plaatsen van een probleem in zijn context en op systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie op het probleem op te lossen
  - verzamelt bijkomende informatie
  - schat de grootte van het probleem in
  - legt verbanden met voorgaande problemen
  - doet verbeteringsvoorstellen op basis van voldoende informatie
  - meet het resultaat van de acties en stuurt bij waar nodig
  - analyse van productiviteit en rendement

 • Creativiteit
  Originele en oorspronkelijke oplossingen en voorstellen formuleren
  - neemt acties om toekomstige problemen te voorkomen - schat in waar verbeteracties mogelijk zijn op basis van waarnemingen en analyses
  - vindt alternatieve oplossingen of productiemethodes
  - komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren

 • Samenwerken
  Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer het gaat over een onderwerp dat niet direct van persoonlijk belang is
  - communiceert constructief
  - houdt rekening met de invloeden en de gevolgen van de eigen beslissingen en acties op andere afdelingen van de organisatie
  - deelt alle belangrijke en bruikbare informatie
  - bespreekt meningsverschillen met de betrokken persoon
  - doet toegevingen om als organisatie/team vooruit te komen
  - geeft een onderbouwende argumentatie
  - voert de werkinstructies van ISO14001 (en andere veiligheid instructies) correct uit & houdt toezicht dat dit op de afdeling door iedereen correct gebeurd.


FLEXIBILITEIT

 • Werkt mee indien de noodzaak zich voordoet
 • Voert andere taken uit op vraag van de plant manager


SPECIFIEKE COMPENTENTIES

 • Minimaal bachelor Chemie (met een eerste ervaring)
 • Ervaring in de Polyurethaan sector is een plus punt
 • Ervaring met product ontwikkeling
 • Goede kennis MS office pakketten
 • Goede beheersing Nederlands & Engels, kennis van het Duits is een plus punt


Interesse? Klik

DOEL VAN DE FUNCTIE

Zorgen voor een correcte tijdige en kwalitatieve productie. Dit door zich ten volle in te zetten voor het werk en steeds het beste van zichzelf te geven, een hoge kwaliteit na te streven en door te zetten. En door het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud.


TEWERKSTELLING

Medewerker onderhoud schuimafdeling zorgt voor een tijdig, veilig correctief en preventief onderhoud zodat de vooruitgang van de productie gewaarborgd blijft. Zorgt voor assistentie tijdens het schuimen op vraag van de verantwoordelijke onderhoud schuimhal.


COMPETENTIES & BIJ BEHORENDE TAKEN

TAKEN

 • Opsporen en opheffen van storingen aan machines en geautomatiseerde productieprocessen, zowel van mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische aard
 • Afregelen van machines
 • Inspectie en dagelijks preventief onderhoud, dit volgens de werkinstructies van het onderhoudssoftware pakket
 • Uitvoeren van kleine elektrische aanpassingen of verbeteringen op niveau van gebouwen of industriële installaties
 • Uitvoeren van projecten in het kader van continue verbeteringen betreffende automatisering en ergonomie
 • Uitvoeren van preventief onderhoud zoals beschreven in de richtlijn (in het kader van Seveso wetgeving)
 • Beheer onderdelen magazijn
 • Basis kennis PLC
 • Deelnemend lid interventieteam
 • Actief lid van het permanentie team
 • Voorbereiding schuimproces
 • Aandachtig en kritisch opvolgen van het schuimproces
 • Afsluiten van productie
 • Meedenken bij het opstellen van werkprocedures

SPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Diploma in een technische richting of gelijkgesteld door ervaring
 • In het bezit zijn van een Heft- & Reachtruck attest
 • Attest BA4/BA5 is een pluspunt
 • Bereid zijn om actief deel te nemen aan het permanentie team


Interesse? Klik

DOEL VAN DE FUNCTIE

Zorgen voor een commerciële en klantgerichte afhandeling van een klantdossier. En ondersteunt de sales manager in administratieve en operationele taken.


TEWERKSTELLING

Voltijds


COMPETENTIES & BIJ BEHORENDE TAKEN

TAKEN

 • Order ingave schuimblokken en versneden schuim
 • Opmaken en opvolgen van prijsoffertes (opsturen van stalen etc..)
 • Verantwoordelijk dat er steeds correcte en up-to-date prijslijsten in het systeem zitten
 • Voorbereiding facturatie verkoopfacturen blokken schuim en versneden schuim
 • Anticiperen op vragen en verwachtingen van klanten
 • Klachtenbehandeling klanten
 • Rapportering aan directie en vertegenwoordigers
 • Voorbereiding inplannen van perswagens voor vervoer blokken schuim via de daarvoor voorziene tool
 • Neemt bij afwezigheid van directe collega zijn/haar taken over
 • Wekelijkse rapportage aan sales manager (via rapport document)
 • Vertegenwoordiging beurzen
 • Bijkomende taken uitvoeren op vraag van de sales manager schuim
 • Correct feedback geven over het gedane werk.
 • Het optimaal afhandelen van een klantendossier en het in stand houden van een goede klanten relatie

COMPETENTIES

 • Nauwkeurigheid
  - Correcte verwerking van orders en stipte opvolging
  - Het nauwkeurig en foutloos afwerken van de administratieve taken

 • Flexibel
  - Flexibel ingesteld, kan zelf een goede planning maken om de taken tijdig af te werken

 • Zelfstandig
  - Het zelfstandig afhandelen van taken
  - Je denkt pro actief mee

 • Samenwerken
  - Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer het gaat over een onderwerp dat niet direct van persoonlijk belang is.
  - Voert de werkinstructies van ISO14001 (en andere veiligheid instructies) correct uit

 • Organisatorisch
  - Organisatorisch sterk zijn, de juiste prioriteiten stellen en het correct inschatten van de diverse belangen

SPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Bachelor diploma of gelijkwaardig niveau door ervaring
 • Goede kennis MS office pakketten
 • Goede beheersing Nederlands, Frans en Duits, passieve kennis van het Engels
 • Kennis van Microsoft Dynamics is een plus punt
 • Flexibele en commerciële instelling


Interesse? Klik

Contacteer onsSelecteer uw CV in word of PDF formaat